fbpx

Diagnoza i terapia logopedyczna

Dorośli – wszystkie zaburzenia mowy

Wady wymowy
Rotacyzm
Nieprawidłowa wymowa głoski "r"
Seplenienie
Nieprawidłowa wymowa głosek: s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź
Jąkanie
Giełkot
Mowa bezwładna, szybkie tempo mowy
Zaburzenia mowy różnego pochodzenia
Afazja
Zaburzenia mowy będące następstwem udaru, wypadków komunikacyjnych i pozostałe
Dyzartia
Zaburzenia mowy będące wynikiem udaru, wypadków komunikacyjnych i inne
Choroba Parkinsona
Dysfunkcje głosu

Pomogę Ci pokonać Twój problem z mową

Dlaczego możesz mi zaufać?

Ponad 12 lat na stanowisku logopedy w służbie zdrowia

ONLINE
Diagnoza i terapia logopedyczna

Ponad 10 lat Prywatnej Praktyki Logopedycznej

Dyplom renomowanej i najstarszej Katedry kształcącej logopedów

Opinie

Logopedią zajmuję się od 2002 roku, czyli już przeszło 19 lat!
W służbie zdrowia pracowałam w ramach umowy z NFZ oraz w Prywatnej Poradni Logopedycznej.
ASYSTENT w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny ZOZ w Lublinie:
diagnoza i terapia logopedyczna Pacjentów po wypadkach komunikacyjnych, udarach, dotkniętych chorobą Parkinsona, afazją, dyzartią i demencją otępienną. 
LOGOPEDA w ZOL Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie:
diagnoza i terapia logopedyczna Pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, dotkniętych afazją, dyzartią i demencją otępienną.
LOGOPEDA w Centermed Lublin Sp. z o.o. w Lublinie (Poradnia Logopedyczna NFZ i Prywatna Poradnia Logopedyczna):
diagnoza i terapia logopedyczna  – głównie: dyslalia, dysleksja, jąkanie, giełkot, afazja, dyzartia, choroba Parkinsona, demencja.  
Dodatkowo od 2011 roku prowadziłam własny Gabinet Logopedyczny, a obecnie pomagam również online.
Zobacz moje wykształcenie.
Zobacz moje dodatkowe kompetencje. 

Specjalizuję się w terapii osób dorosłych i młodzieży:
– wszystkie wady wymowy 
– jąkanie 
– giełkot 
– terapia pacjentów neurologicznych – afazja, dyzartia, demencja 
– inne.

Umawiamy się na pierwsze spotkanie w gabinecie lub online, omawiamy Twój problem logopedyczny, odpowiadam na nurtujące Cię pytania, wskazuję możliwości rozwiązania i wykonuję wstępną diagnozę logopedyczną. Poproszę Cię także o dokumentację medyczną, jeśli taką posiadasz.

W zależności od rodzaju zaburzenia, diagnoza może obejmować więcej niż jedno spotkanie. O wszystkim poinformuję Cię na pierwszym spotkaniu.

Na podstawie pełnej diagnozy logopedycznej układam dla Ciebie program terapii

Podczas sesji terapeutycznej dokładnie objaśniam co będziemy robić, demonstruję sposób wykonywania każdego ćwiczenia.

W czasie zajęć wykorzystuję specjalnie przygotowane dla Ciebie materiały do ćwiczeń.

Na zakończenie sesji udostępniam zalecane ćwiczenia do pracy samodzielnej między sesjami.

W niektórych przypadkach podczas zajęć wskazana jest asysta osoby trzeciej. To wszystko zostaje omówione i uzgodnione na pierwszym spotkaniu

1. Wystarczy, że wyślesz swoje zgłoszenie poprzez FORMULARZ (na dole strony) w celu uzgodnienia terminów i szczegółów.
2. Następnie otrzymujesz informację o dostępności wybranego terminu i godziny. Zapoznajesz się z warunkami udzielania usługi oraz akceptujesz wybrany termin i godzinę.
3. Dokonujesz przelewem opłaty za wybraną usługę na podany numer konta.